Noticias

BANC DE LLIBRES

Publicado: Jueves, 07 Septiembre 2017

La comissió del Banc de Llibres comunica:

Que davant la falta d'assitència d'alguns alumnes a l'arreplegada de llibres, el coordinador del Banc de Llibres estarà a disposició del públic el proper divendres dia 8 en horari de 10h30 a 12h, per a resoldre dubtes, intercanvis de llibres, o entregues de lots de llibres.

Es vol informar que a partir d'avui, exceptuant el curs de 2n d'ESO, tots els lots de llibres que s'entreguen estaràn INCOMPLETS. Falten encara llibres per arribar i a més es farà una comanda extraordinària de llibres per a cobrir les necessitats de l'alumnat. Ja es va avisar en el comunicat anterior QUE LA COMISSIÓ DEL BANC DE LLIBRES NO ES FEIA RESPONSABLE D'UNA ENTREGA TARDANA DE LLIBRES SI ELS ALUMNES NO ACUDIEN EL DIA I L'HORA INDICATS.

El Banc de llibres vol demanar disculpes per que l'acte d'entrega de 3r d'ESO ha finalitzat a les 12h30 i no a les 13h com estava indicat per un problema mèdicofamiliar del coordinador que ha sorgit de manera imprevista. La comissió entén que hi ha pares que han de deixar la feina per arreplegar els llibres, però els pares i mares han d'entendre aquestes situacions i, sincerament, la família està per davant de la feina i recordem que no es toleraràn mals comentaris o juis al voltant de la professionalitat de cap treballador del centre.

També es vol recordar que la pàgina web del centre és l'únic canal d'informació oficial relatiu al Banc de Llibres i no informacions que venen de terceres persones, grups de whatsapp etc..i que desgraciadament, la connexió a internet i el món virtual es una OBLIGACIÓ per a tots tant per a professors (així ho sol.licita la Conselleria d'Educació) com per a alumnes i familiars.

Fetes aquestes aclaracions, recordem que demà divendres el coordinador del Banc de Llibres estarà disponible al públic (en secretaria) en l'horari ja citat, i a partir del dimarts 12 de setembre en horari lectiu (professor Pau Mascarell de Geografia i Història). Dilluns dia 11 de setembre no hi haurà atenció del  Banc de Llibres al ser dia de presentació de l'alumnat.

 

BANC DE LLIBRES

Publicado: Viernes, 28 Julio 2017

La comissió del Banc de LLibres de l’IES Macià Abela, comunica que ja s’ha rebut la pràctica totalitat dels llibres encarregats per a satisfer les necessitats de l’alumnat participant en el programa BancLlibres del centre. Per tant, es transmet la información relativa a 3 apartats de màxim interés:

1. Calendari d’entrega de llibres.

L’entrega de llibres per al curs 2017-2018 es farà en els dies, horaris i aules següents: (es prega máxima puntalitat i assitència NO S’ATENDRÀ A NINGÚ FORA DE L’ESMENTAT HORARI, SI ALGÚ NO ARREPLEGA ELS LLIBRES SE LI ENTREGARÀN UNA VOLTA COMENÇAT EL CURS)

4ºESO: divendres dia 1 de setembre, de 10h30 a 12h30, aula ANGLÉS 2

2º ESO: dilluns 4 de setembre de 10h00 a 13h00 aula SOCIALS 2

1º ESO: dimecres 6 de setembre de 10h00 a 13h00 aula SOCIALS 3

3º ESO: dijous 7 de setembre de 10h00 a 13h00 aula SOCIALS 1

2.Condicions de participació

            Per a poder gaudir de l’entrega dels llibres en les hores i dies assenyalats en l’apartat anterior, l’alumnat o els pares que arrepleguen el lot de llibres han de cumplir les següents condicions:

            1-han d’anar correctament identificats: l’alumnat amb el carnet de la fotocopiadora i/o els pares amb DNI. Tant pares com alumnes poden arreplegar un lot de llibres. EL CENTRE NO ES FA RESPONSABLE DEL QUE PASSE AMB ELS LLIBRES UNA VOLTA ENTREGATS, EN EL MOMENT QUE ELS REBEN, ÉS L’ALUMNAT EL RESPONSABLE DELS MATEIXOS.

           

           2-han de portar el contracte de participació firmat i completat: dades de l’alumnat participant i assenyalades en rotolador fluorescent la tria d’assignatures quan siga necessari (programes de línia en valencià, matèries de modalitat en 4rt ESO). Es comunica, per tercera vegada, que els contractes es descarreguen de la web del centre en l’apartat “DOCUMENTOS”, en la carpeta “JEFATURA”, els últims documents són els contractes assenyalats del curs en el qual entrarà l’alumnat. L’ALUMNAT REPETIDOR TAMBÉ HA DE FIRMAR UN NOU CONTRACTE TOT I QUE NO TINGA QUE PORTAR CAP FIANÇA

            3-han de portar la fiança justa corresponent al manteniment dels llibres, hi ha una diferència entre alumnes de nova participació i alumnes de participación anterior que s’assenyala en el següent apartat relatiu a les fiances.

3-fiances de manteniment per al curs 2017-2018.

            Juntament amb el contracte, l’alumnat participant ha de portar les següents fiances:

           

1ºESO: l’alumnat que entra a primer d’ESO es considera alumne de nova incorporació tot i que participara al banc de llibres del seu col.legi corresponent per tant, tot alumne que entre a Primer ha de portar juntament amb el contracte 35 euros de fiança

2ºESO:

ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ: 30 euros

ALUMNAT DE PARTICIPACIÓ ANTERIOR: se li tornaràn entre 5 i 15 euros segons la fiança aportada el curs anterior

3ºESO:

ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ: 40 euros.

ALUMNAT DE PARTICIPACIÓ ANTERIOR: 20 euros (es passa de 4 assignatures finançades pel centre a 8)

4ºESO:

ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ: 40 euros

ALUMNAT DE PARTICIPACIÓ ANTERIOR: se li tornaràn un màxim de 10 segons la fiança del curs anterior.

ES RECORDA QUE NO TOTS ELS ALUMNES ES BENEFICIARÀN DE LES FIANCES, ALGUNS ALUMNES NO VAN TORNAR LLIBRES OBLIGATORIS O ELS VAN TORNAR SUBRATLLATS A BOLÍGRAF O FLUORESCENT…I PER TANT VAN INFRINGIR LES NORMES RELATIVES A LA FIANÇA DE MANTENIMENT, RAÓ PER LA QUAL HAURÀN DE PAGAR UN SUPLEMENT PER ELS DESPERFECTES CAUSAT. LA QUANTITAT SERÀ ASSENYALADA EL DIA DE L’ARREPLEGADA DE LLIBRES I PAGADA DURANT LA PRIMERA SETMANA DE CURS SOTA RISC D’EXPULSIÓ DEL PROGRAMA.

 

La comissió del Banc de Llibres desitja un bon estiu i demana la máxima col.laboració a partir de setembre.

BANC DE LLIBRES

Publicado: Lunes, 17 Julio 2017

COMUNICAT DEL BANC DE LLIBRES

Es comunica a totes les famílies d'alumnes que van a cursar 1ºESO el proper curs 2017-2018 com a participants del Banc de Llibres del centre, que s'ha produït la següent RECTIFICACIÓ en els llibres que HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES:

El llibre de TECNOLOGIA, serà finalement finançat pel centre, i en l'assignatura d'EDUCACIÓ FÍSICA, el llibre de teoria també serà finançat per tant només hauràn d'aquirir el quadern d'activitats, la resta de llibres no finançats pel centre queda igual.

A més la comissió del Banc de LLibres del centre anuncia que, TEORICAMENT, els llibres demanats arriben aquesta setmana raó per la qual en breu es penjarà el calendari d'arreplegada de llibres així com el recalcul de totes les fiances dels cursos de 2n, 3r, i 4rt d'ESO.

Les modificacions pertinents en el contracte de participació del curs de 1rd'ESO ja han sigut incloses, per a descarregar-lo, les instruccions estàn a comunicats anteriors.

 

Salutacions cordials

 

BANC DE LLIBRES

Publicado: Sábado, 08 Julio 2017

Es comunica a tots els membres de la comunitat educativa de l'IES Macià Abela, que ja es troben disponibles els contractes de participació en el programa BancLlibres. 

Per a obtindrel's, cal anar a la secció "DOCUMENTOS" i després entrar a la carpeta de "JEFATURA" (són els últims documents). En els contractes apareix la quantitat de la fiança de manteniment que haurà d'aportar el/la alumne/a participant. (es recorda que les normes de participació ja van ser exposades en el comunicat anterior així com la situació de recàlcul de fiança que es tractarà a setembre). L'alumne/a en qüestió haurà de descarregar-se el contracte del curs que vaja a cursar l'any acadèmic 2017-2018 (ELS REPETIDORS TAMBÉ HAN D'OMPLIR EL CONTRACTE!!!)

Comuniquem també l'horari d'atenció de la Comissió del Banc de Llibres per a la setmana del 10 all4 de juliol a saber: dillus, dimecres i dijous de 10.30 a 12.30, dimarts de 9.30 a 12.30. No s'atendrà fora de l'esmentat horari. Divendres 14 el coordinador no estarà a disposició del públic (lamentem les molèsties)

 

BANC DE LLIBRES

Publicado: Jueves, 06 Julio 2017

COMUNICAT BANC DE LLIBRES IES MACIÀ ABELA.

La comissió del Banc de Llibres de l’IES Macià Abela, davant els nombrosos dubtes de pares i mares d’alumnes, emet el següent comunicat tractant els punts que més preocupació han causat en la comunitat educativa:

1.llibres no finançats.

Els llibres de text que el programa BancLlibres no finança i que per tant hauràn de ser adquirits per les famílies seràn els següents, dividits per cursos (l’ISBN i el nom del llibre es troben als llistats de llibres de text inclosos en els sobres de matrícula):

1º ESO

-TECNOLOGIA

-EDUCACIÓ FÍSICA (aquestos dos seràn els mateixos en primer i segon curs d’ESO)

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

2ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

3ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

4ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

2.Participació al curs 2017-2018

1.Tots els alumnes que entren en el programa BancLlibres al proper curs 2017-2018, HAURÀN DE FIRMAR OBLIGATÒRIAMENT UN CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ. En el mateix s’especifica quins llibres están finançats per el centre

-els contractes estarán disponibles a partir del dia 7/07/2017 en la web del centre en la secció “descargar documentos”. EL CONTRACTE S’HAURÀ DE REPLENAR I PORTAR COMPLET EL DIA DE L’ARREPLEGADA DELS LLIBRES AMB LA FIANÇA INDICADA (ALUMNES DE NOVA PARTICIPACIÓ).

-SERÀ NECESSARI MARCAR EN ROTOLADOR FLUORESCENT ELS LLIBRES SELECCIONATS EN CAS DE DIVERSES OPCIONS (PROGRAMES PEV/PIP, TRONCALS DE MODALITAT EN 4RT ETC…)

-si un alumne ja ha participat en el curs anteriors, se li RECALCULARÀ LA FIANÇA DE MANTENIMENT DELS LLIBRES. Exemple: si en 2n d’ESO es donaren 20 euros de fiança (4 assigantures) i els llibres están en bon estat, en 3r la fiança será de 40 euros (hauràn de donar 20 euros més) ja que el número de matèries finançades és de 8.

-ES PREGA PORTAR CONTRACTE COMPLETAT I FIANÇA JUSTA PER EVITR RETRASOS EN EL TREBALL ADMINISTRATIU (no s’acceptaràn queixes en aquest aspecte, la comunitat educativa és cosa de tots.)

3.entrega de llibres.

A dia d’avui, la comissió del Banc de  Llibres del centre està calculant la necessitat de material del centre. La comanda de llibres es farà en juliol. Tan prompte com arriben els llibres es comunicarà en aquesta web el calendari d’arreplegada dels nous llibres per part de l’alumnat i les condicions d’arreplegada.

SERÀ OBLIGATORI COMPLIR LES CONDICIONS SI ES VOL TINDRE ELS LLIBRES EL DIA INDICAT.

 La persona encarregada d'arreplegar els llibres haurà d'anar identificada: DNI en cas de pares, Carnet d'alumne per a l'alumnat.

Gràcies per la col.laboració

COMUNICAT BANC DE LLIBRES

Publicado: Miércoles, 05 Julio 2017

El Banc de Llibres de l' IES Macià Abela comunica als pares, mares i alumnes del centre que han finalitzat els seus estudis de 4rt d'ESO, ja siga perquè han superat el curs o perquè han decidit camviar d'itinerari educatiu, que les fiances aportades com a garants de la participació en el programa BancLlibres, seràn tornades el proper DIVENDRES 7 DE JULIOL, EN HORARI DE 11H A 13H.

Per a la recollida de les mateixes, cal acostar-se a conserjeria i preguntar pel professor Pau Mascarellque serà l'encarregat de tornar-les i de comunicar si hi ha hagut alguna incidència en la participació dels alumnes en l'entrega de llibres.

SALUTACIONS CORDIALS DE LA COMISSIÓ BANCLLIBRES DE L'IES MACIÀ ABELA.

 

Oferta formativa

Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017

Actualmente nuestro centro el IES Màcia Abela, imparte enseñanzas regladas de formación profesional básica,  así como formación profesional de grado medio y superior de la familia de informática. Nuestra oferta formativa esta compuesta de las siguientes titulaciones:

ADMISIONES CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO y SUPERIOR

Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017

 

Resolución de 31 de marzo de 2017 por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, en centros públicos y centros privados no universitarios con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos; en los Programas Formativos de Cualificación Básica financiados con fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional Básica dirigidos a beneficiarios del Plan de empleo juvenil para el curso 2017-2018

Resolución de 4 de Abril de 2017(Rectificación de Anexos)

Según RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adaptan los anexos de la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional de la Comunidad valenciana.

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Presentación de solicitudes: 25 de mayo al 6 Junio

Presentación de Requisito académico (se entregará en la Secretaría del centro)

-Los solicitantes que en Junio reúnan los requisitos académicos de acceso directo presentarán la certificación correspondiente del 20 al 27 de Junio.

-El resto de solicitantes presentarán el certificado hasta el 7 de Julio.

Publicación de Listas provisionales: El 11 de Julio

Presentación de  Reclamaciones en el centro: del 11 al 13 de Julio

Presentación de Listas definitivas: el 18 de Julio.

ACCESO DIRECTO AL ASISTENTE TELEMÁTICO

Asistente telemático Grado Medio

Asistente telemático Grado Superior

 

Cuando la aplicación esté operativa se publicará en la página.