Noticias

BANC DE LLIBRES

Publicado: Lunes, 17 Julio 2017

COMUNICAT DEL BANC DE LLIBRES

Es comunica a totes les famílies d'alumnes que van a cursar 1ºESO el proper curs 2017-2018 com a participants del Banc de Llibres del centre, que s'ha produït la següent RECTIFICACIÓ en els llibres que HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES:

El llibre de TECNOLOGIA, serà finalement finançat pel centre, i en l'assignatura d'EDUCACIÓ FÍSICA, el llibre de teoria també serà finançat per tant només hauràn d'aquirir el quadern d'activitats, la resta de llibres no finançats pel centre queda igual.

A més la comissió del Banc de LLibres del centre anuncia que, TEORICAMENT, els llibres demanats arriben aquesta setmana raó per la qual en breu es penjarà el calendari d'arreplegada de llibres així com el recalcul de totes les fiances dels cursos de 2n, 3r, i 4rt d'ESO.

Les modificacions pertinents en el contracte de participació del curs de 1rd'ESO ja han sigut incloses, per a descarregar-lo, les instruccions estàn a comunicats anteriors.

 

Salutacions cordials

 

BANC DE LLIBRES

Publicado: Sábado, 08 Julio 2017

Es comunica a tots els membres de la comunitat educativa de l'IES Macià Abela, que ja es troben disponibles els contractes de participació en el programa BancLlibres. 

Per a obtindrel's, cal anar a la secció "DOCUMENTOS" i després entrar a la carpeta de "JEFATURA" (són els últims documents). En els contractes apareix la quantitat de la fiança de manteniment que haurà d'aportar el/la alumne/a participant. (es recorda que les normes de participació ja van ser exposades en el comunicat anterior així com la situació de recàlcul de fiança que es tractarà a setembre). L'alumne/a en qüestió haurà de descarregar-se el contracte del curs que vaja a cursar l'any acadèmic 2017-2018 (ELS REPETIDORS TAMBÉ HAN D'OMPLIR EL CONTRACTE!!!)

Comuniquem també l'horari d'atenció de la Comissió del Banc de Llibres per a la setmana del 10 all4 de juliol a saber: dillus, dimecres i dijous de 10.30 a 12.30, dimarts de 9.30 a 12.30. No s'atendrà fora de l'esmentat horari. Divendres 14 el coordinador no estarà a disposició del públic (lamentem les molèsties)

 

BANC DE LLIBRES

Publicado: Jueves, 06 Julio 2017

COMUNICAT BANC DE LLIBRES IES MACIÀ ABELA.

La comissió del Banc de Llibres de l’IES Macià Abela, davant els nombrosos dubtes de pares i mares d’alumnes, emet el següent comunicat tractant els punts que més preocupació han causat en la comunitat educativa:

1.llibres no finançats.

Els llibres de text que el programa BancLlibres no finança i que per tant hauràn de ser adquirits per les famílies seràn els següents, dividits per cursos (l’ISBN i el nom del llibre es troben als llistats de llibres de text inclosos en els sobres de matrícula):

1º ESO

-TECNOLOGIA

-EDUCACIÓ FÍSICA (aquestos dos seràn els mateixos en primer i segon curs d’ESO)

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

2ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

3ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

4ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

2.Participació al curs 2017-2018

1.Tots els alumnes que entren en el programa BancLlibres al proper curs 2017-2018, HAURÀN DE FIRMAR OBLIGATÒRIAMENT UN CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ. En el mateix s’especifica quins llibres están finançats per el centre

-els contractes estarán disponibles a partir del dia 7/07/2017 en la web del centre en la secció “descargar documentos”. EL CONTRACTE S’HAURÀ DE REPLENAR I PORTAR COMPLET EL DIA DE L’ARREPLEGADA DELS LLIBRES AMB LA FIANÇA INDICADA (ALUMNES DE NOVA PARTICIPACIÓ).

-SERÀ NECESSARI MARCAR EN ROTOLADOR FLUORESCENT ELS LLIBRES SELECCIONATS EN CAS DE DIVERSES OPCIONS (PROGRAMES PEV/PIP, TRONCALS DE MODALITAT EN 4RT ETC…)

-si un alumne ja ha participat en el curs anteriors, se li RECALCULARÀ LA FIANÇA DE MANTENIMENT DELS LLIBRES. Exemple: si en 2n d’ESO es donaren 20 euros de fiança (4 assigantures) i els llibres están en bon estat, en 3r la fiança será de 40 euros (hauràn de donar 20 euros més) ja que el número de matèries finançades és de 8.

-ES PREGA PORTAR CONTRACTE COMPLETAT I FIANÇA JUSTA PER EVITR RETRASOS EN EL TREBALL ADMINISTRATIU (no s’acceptaràn queixes en aquest aspecte, la comunitat educativa és cosa de tots.)

3.entrega de llibres.

A dia d’avui, la comissió del Banc de  Llibres del centre està calculant la necessitat de material del centre. La comanda de llibres es farà en juliol. Tan prompte com arriben els llibres es comunicarà en aquesta web el calendari d’arreplegada dels nous llibres per part de l’alumnat i les condicions d’arreplegada.

SERÀ OBLIGATORI COMPLIR LES CONDICIONS SI ES VOL TINDRE ELS LLIBRES EL DIA INDICAT.

 La persona encarregada d'arreplegar els llibres haurà d'anar identificada: DNI en cas de pares, Carnet d'alumne per a l'alumnat.

Gràcies per la col.laboració

COMUNICAT BANC DE LLIBRES

Publicado: Miércoles, 05 Julio 2017

El Banc de Llibres de l' IES Macià Abela comunica als pares, mares i alumnes del centre que han finalitzat els seus estudis de 4rt d'ESO, ja siga perquè han superat el curs o perquè han decidit camviar d'itinerari educatiu, que les fiances aportades com a garants de la participació en el programa BancLlibres, seràn tornades el proper DIVENDRES 7 DE JULIOL, EN HORARI DE 11H A 13H.

Per a la recollida de les mateixes, cal acostar-se a conserjeria i preguntar pel professor Pau Mascarellque serà l'encarregat de tornar-les i de comunicar si hi ha hagut alguna incidència en la participació dels alumnes en l'entrega de llibres.

SALUTACIONS CORDIALS DE LA COMISSIÓ BANCLLIBRES DE L'IES MACIÀ ABELA.

 

ADMISIONES CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO y SUPERIOR

Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017

 

Resolución de 31 de marzo de 2017 por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, en centros públicos y centros privados no universitarios con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos; en los Programas Formativos de Cualificación Básica financiados con fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional Básica dirigidos a beneficiarios del Plan de empleo juvenil para el curso 2017-2018

Resolución de 4 de Abril de 2017(Rectificación de Anexos)

Según RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adaptan los anexos de la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional de la Comunidad valenciana.

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Presentación de solicitudes: 25 de mayo al 6 Junio

Presentación de Requisito académico (se entregará en la Secretaría del centro)

-Los solicitantes que en Junio reúnan los requisitos académicos de acceso directo presentarán la certificación correspondiente del 20 al 27 de Junio.

-El resto de solicitantes presentarán el certificado hasta el 7 de Julio.

Publicación de Listas provisionales: El 11 de Julio

Presentación de  Reclamaciones en el centro: del 11 al 13 de Julio

Presentación de Listas definitivas: el 18 de Julio.

ACCESO DIRECTO AL ASISTENTE TELEMÁTICO

Asistente telemático Grado Medio

Asistente telemático Grado Superior

 

Cuando la aplicación esté operativa se publicará en la página.

DONACIÓN DE SANGRE

Publicado: Miércoles, 18 Enero 2017

SUSPENSIÓN DE LAS CLASES dia 19-12-2016

Publicado: Domingo, 18 Diciembre 2016

El Excmo. Ayuntamiento de Crevillent ha decidido suspender todas las actividades escolares durante el lunes 19 de diciembre por motivos de seguridad ante las inclemencias meteorológicas. Por este motivo, el Centro permanecerá cerrado durante toda la jornada y quedan anuladas todas las actividades extraescolares programadas para el lunes.

OBERT PERÍODE MATRÍCULA DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ

Publicado: Jueves, 31 Marzo 2016

Des del 21 de març al 22 d'abril estarà obert el primer període de matrícula dels examens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. A l'enllaç següent podu trobar tota la informació: http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/17/pdf/2016_1870.pdf