BANC DE LLIBRES

Publicado: Viernes, 28 Julio 2017

La comissió del Banc de LLibres de l’IES Macià Abela, comunica que ja s’ha rebut la pràctica totalitat dels llibres encarregats per a satisfer les necessitats de l’alumnat participant en el programa BancLlibres del centre. Per tant, es transmet la información relativa a 3 apartats de màxim interés:

1. Calendari d’entrega de llibres.

L’entrega de llibres per al curs 2017-2018 es farà en els dies, horaris i aules següents: (es prega máxima puntalitat i assitència NO S’ATENDRÀ A NINGÚ FORA DE L’ESMENTAT HORARI, SI ALGÚ NO ARREPLEGA ELS LLIBRES SE LI ENTREGARÀN UNA VOLTA COMENÇAT EL CURS)

4ºESO: divendres dia 1 de setembre, de 10h30 a 12h30, aula ANGLÉS 2

2º ESO: dilluns 4 de setembre de 10h00 a 13h00 aula SOCIALS 2

1º ESO: dimecres 6 de setembre de 10h00 a 13h00 aula SOCIALS 3

3º ESO: dijous 7 de setembre de 10h00 a 13h00 aula SOCIALS 1

2.Condicions de participació

            Per a poder gaudir de l’entrega dels llibres en les hores i dies assenyalats en l’apartat anterior, l’alumnat o els pares que arrepleguen el lot de llibres han de cumplir les següents condicions:

            1-han d’anar correctament identificats: l’alumnat amb el carnet de la fotocopiadora i/o els pares amb DNI. Tant pares com alumnes poden arreplegar un lot de llibres. EL CENTRE NO ES FA RESPONSABLE DEL QUE PASSE AMB ELS LLIBRES UNA VOLTA ENTREGATS, EN EL MOMENT QUE ELS REBEN, ÉS L’ALUMNAT EL RESPONSABLE DELS MATEIXOS.

           

           2-han de portar el contracte de participació firmat i completat: dades de l’alumnat participant i assenyalades en rotolador fluorescent la tria d’assignatures quan siga necessari (programes de línia en valencià, matèries de modalitat en 4rt ESO). Es comunica, per tercera vegada, que els contractes es descarreguen de la web del centre en l’apartat “DOCUMENTOS”, en la carpeta “JEFATURA”, els últims documents són els contractes assenyalats del curs en el qual entrarà l’alumnat. L’ALUMNAT REPETIDOR TAMBÉ HA DE FIRMAR UN NOU CONTRACTE TOT I QUE NO TINGA QUE PORTAR CAP FIANÇA

            3-han de portar la fiança justa corresponent al manteniment dels llibres, hi ha una diferència entre alumnes de nova participació i alumnes de participación anterior que s’assenyala en el següent apartat relatiu a les fiances.

3-fiances de manteniment per al curs 2017-2018.

            Juntament amb el contracte, l’alumnat participant ha de portar les següents fiances:

           

1ºESO: l’alumnat que entra a primer d’ESO es considera alumne de nova incorporació tot i que participara al banc de llibres del seu col.legi corresponent per tant, tot alumne que entre a Primer ha de portar juntament amb el contracte 35 euros de fiança

2ºESO:

ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ: 30 euros

ALUMNAT DE PARTICIPACIÓ ANTERIOR: se li tornaràn entre 5 i 15 euros segons la fiança aportada el curs anterior

3ºESO:

ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ: 40 euros.

ALUMNAT DE PARTICIPACIÓ ANTERIOR: 20 euros (es passa de 4 assignatures finançades pel centre a 8)

4ºESO:

ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ: 40 euros

ALUMNAT DE PARTICIPACIÓ ANTERIOR: se li tornaràn un màxim de 10 segons la fiança del curs anterior.

ES RECORDA QUE NO TOTS ELS ALUMNES ES BENEFICIARÀN DE LES FIANCES, ALGUNS ALUMNES NO VAN TORNAR LLIBRES OBLIGATORIS O ELS VAN TORNAR SUBRATLLATS A BOLÍGRAF O FLUORESCENT…I PER TANT VAN INFRINGIR LES NORMES RELATIVES A LA FIANÇA DE MANTENIMENT, RAÓ PER LA QUAL HAURÀN DE PAGAR UN SUPLEMENT PER ELS DESPERFECTES CAUSAT. LA QUANTITAT SERÀ ASSENYALADA EL DIA DE L’ARREPLEGADA DE LLIBRES I PAGADA DURANT LA PRIMERA SETMANA DE CURS SOTA RISC D’EXPULSIÓ DEL PROGRAMA.

 

La comissió del Banc de Llibres desitja un bon estiu i demana la máxima col.laboració a partir de setembre.